Emtech Industrial Repairs BV
Steenovenweg 5
5708 HN Helmond
t. +31 (0) 492 - 472410
f. +31 (0) 848 - 366155

Disclamer


Met een groots mogelijke zorgvuldigheid plaatst Emtech Industrial Repairs B.V. gegevens op deze site. Ook streven we naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door ons langs elektronische weg aangeboden diensten.
Emtech Inustrial Repairs B.V. kan zonder opgaaf van reden de inhoud van deze website wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden voorkomen of mocht de actualiteit inmiddels zijn achterhaald, dan aanvaardt Emtech Industrial Repairs B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.
Ook aanvaardt Emtech Industrial Repairs B.V. geen aansprakelijkheid indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in – bij het verstrekken van informatie.
Emtech Industrial Repairs B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten. Ook niet bij eventuele vertraging.
Emtech Industrial Repairs B.V. anvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Emtech Industrial Repairs B.V. draagt geen verantwoording voor inhoud van site waarvan naar deze site wordt gelinkt. Hetzelfde geldt voor de inhoud van sites waarnaar deze site links geplaatst heeft.